Miksi Tersano SAO™-Aktiivivesi on järkevämpi valinta kuin totuttu?

Vihdoinkin Kanadan sairaaloiden ja terveydenhuollon turvallisemman puhtauden kaksi vuotisen tutkimuksen (linkki) Case-raportteja on julkaistu. Kannattaa tutustua jo nyt englanniksi, mutta pyrimme kääntämään niitä tärkeimmiltä osin suomeksi lähiaikoina.

 Vancouver General Hospital

Vancouver General Hospital

Infektiot ja Antibioottiresistenssi
Ns. sairaalabakteerit muodostavat uhkatekijän ihmiskunnalle. Tavalliset mikrobien aiheuttamat tauditkin voivat muuttua lääkkeen puuttuessa tappaviksi. Mikrobit tottuvat niin antibiootteihin kuin myös puhdistusaineisiin ja niin kauan kuin siivousmenetelmänä on jättää pinnoille pesuainejäämiä tapahtuu tottumista. Jotkut tottuvat paremmin kuin toiset ja ne paremmin tottuvat saavat elintilaa ja lisääntyvät ollen samalla ihmiselle haitallisempia kuin ne heikommat. Sairaalabakteerit eivät ole vain sairaaloissa, vaan kaikkialla, missä ihmiset kulkevat. Myös eläimille on kehittynyt antibiooteille resistentit taudit.
Erästä asiantuntijaa siteeraten: “Koska mikrobit eivät ole kehittäneet vastustuskykyä hapen toiminnalle tähänkään päivään asti, se tuskin tulee tapahtumaan tulevaisuudessakaan!”

Ratkaisut
Tekninen kehitys on tuonut mahdolliseksi korvata kemikalisaation aiheuttamat uhkat luonnonmukaisella, mutta tehokkailla tekniikoilla. Näitä eri menetelmiä, kuten led-valon hyväksikäyttöä, nanopinnoitteita on tutkittu Vancouver General Hospital-sairaalassa Tersano SAO™-Aktiiviveden ohella. SAO™-Aktiiviveden toiminta perustuu hapen reaktiivisuuden hyväksikäyttöön. Tässä voit tutustua materiaaliin.

Miksi sitten Tersano SAO™-Aktiivivesi?
Vancouverin sairaalassa tehdyn tutkimuksen mukaan SAO™-Aktiiviveden edut ovat:
1. Toimii yhtä hyvin tai paremmin kuin käytetyt yleispuhdistusaineet, eivätkä puhdistettavat pinnat
vaadi erillistä desinfiointia.
2. Suurempi työtehokkuus, kun ei tarvitse vaihdella eri puhdistusaineiden välillä siivoustyössä
3. Puhdistuksesta ei jää jäämiä tai pyyhintäjälkiä, mistä tulee puhtaampi vaikutelma
4. Mahdollisesti vähentää ns. sairaalabakteerien leviämistä matala-asteisen desinfioivuutensa ansiosta.
Se on ominaisuus, jota perinteisillä yleispuhdistusaineilla ei ole.
5. Lattiat ja huonekalupinnat kestävät pidempään, koska niihin ei kohdistu puhdistusaineiden
korroosiovaikutuksia.

Lisäksi tutkijat ovat vakuuttuneita, että SAO™-Aktiivivedellä siivottaessa riskitekijät ihmisten terveyteen vähenevät, mukaanluettuna liukastumis- ja kaatumisonnettomuuksien väheneminen, ihokontaktit ja kemikaalien hengittämiseen liittyvien ongelmien tullessa eliminoiduiksi.

Teknologia vastaa Ecologo ja Green Seal sertifiointien ympäristö- ja tehokkuusvaatimuksia, voi tuoda LEED-hyötyjä ja muodostaa osan terveellisempien sairaaloiden turvallisempien kemikaalien hankekokonaisuutta.

Taloudellisesta näkökulmasta SAO™-Aktiiviveden käyttö tulee edullisemmaksi kuin viiden yleisesti käytetyn puhdistusaineen käyttö. Muut kustannukset laskevat, kuten vesi- ja jätevesimaksut, kierrätys- sekä jätehuollon maksut. Henkilöstökulut, mukaan luettuna työtapaturmat, kuten liukastumiset ja kaatumiset sekä muiden terveyshaittojen ja -poissaolojen määrä vähenee.

Alkuperäisen Case-raportin Vancouver Coastal Health voit ladata täältä.

Mitä uutta tiedämme puhdistusaineista?
Käytämme tottumuksesta päivittäin lukuisia eri kemikaaleja. Useinkaan emme ajattele, että niiden käytöllä on terveysvaikutuksia. Kannattaa tutustua käyttöturvallisuustiedotteisiin. Aina kun lukee varoituksen “ärsyttää silmiä”, se tarkoitaa sitä, että aine voi vaurioittaa soluja.

Vaikutukset voivat olla myös liukkaus lattialla, silmien ärsytys puhdistusaineen kostutinkemikaalin päätyessä silmän pinnalle hengitysilman kautta tai pidemmällä aikavälillä astma, suolistosairaudet, autoimmuunisairaudet ja viimekädessä syöpäsairaudet, sillä kemikaalit vaikuttavat pieninäkin pitoisuuksina ja pitkävaikutteisesti. Vakavia asioita, joita ei useinkaan tule ajatelleeksi.

Norjalainen tutkimus yhdistääkin siivouskemikaalien käytön siivoustyössä keuhkosairauksiin.
Tutkimusraporttiin pääsee tästä, PubMed-julkaisu.

Tottumus ei tuo turvaa, vaan kemikaaliton siivous Aktiivivedellä tuo. Yksinkertainen asia, jonka voi myös ottaa helposti testiin ja kokeiluun.
Tilaa ja tutustu iClean mini hintaan 299€, sisältäen 24% Alv ja hämmästy.

IClean mini™ tuottaa hapettavaa puhdistusvettä muokkaamalla veden happea. Se tehoaa erityisesti orgaaniseen likaan, jota yleensä puhdistammekin eri pinnoilta. Käyttö on helppoa, eikä aiheuta oireita, ihottumia, päänsärkyä tai hengenahdistusta, vain puhtautta ilman raitoja.
Puhtautta ja parempaa hygieniaa ilman haittoja.

Tilata voit tästä ja noutaa postiautomaatista tai -toimipaikasta.

icleanmini pesuallas.JPG

Miksi altistuisimme päivittäin tuhansille kemikaaleille?

Tämä YLE:n Akuutti- ohjelma kemikaaleista kannattaa katsoa ajatuksella ja vähentää omaa ja perheen altistusta. Voit välttää ikäviä seuraksia ja parantaa elämän laatuasi.

Tästä ohjelmaan!

Tiesithän, että tekniikkamme on tutkitusti toimivaa ja turvallista käyttää. Et altistu millekään keinotekoiselle. Vain luonnollisten aineiden, veden ja hapen yhdiste, ei muuta. Voit nyt tilata oman iClean mini-laitteen helposti ja maksaa vaikka pienissä erissä Klarnan avulla. Tilaa täältä.
#ilmasto #kemikaalittomuus #luomu #puhtaus #siivous #sisäilma

Perheet tilaavat kemikaalitonta siivousta

Tiesitkö, että luomun kysyntä kasvaa? Kysyntä ylittää jatkuvasti tuotantomäärät.
Luomu onkin usein suurtuotantoa parempi vaihtoehto.

Yhä useampi on havainnut, että kemikaalien käytöllä on haittavaikutuksensa. Lapset altistuvat.
Siivous ilman kemikaaleja, hapella aktivoidulla vedellä tuo oikeaa puhtautta ilman haittoja.
Lapsi voi ottaa lelun suuhunsa tai kontata lattialla ilman, että sormien kautta päätyy kemikaaleja suuhun.

Lapsiperheet tilaavat kemikaalitonta puhtautta koteihin. Samaa, oikeaa puhtautta he odottavat myös päiväkoteihin ja kouluihin. Se on turvallisinta!

Miksi enää käyttäisit tai tilaisit puhtautta, joka ei ole puhdasta, vaan jättää pinnoille jäämän lapsen hengitettäväksi? Liity joukkoon, tarjoa tai tilaa oikeaa luomupuhtautta, vaikka luomusiivousyrittäjiltä!

Saat mitatusti puhdistustehoa, laatua ja kirkkautta ja terveellisemmän ympäristön lapselle.
Myös sisäilma paranee - Aktiivivedellä.Terveydenhuollon siivouksesta uudet tutkimustulokset

Kanadalainen Green Health Care (CCGHC) yhteistyöverkosto, on havainnut merkittäviä hyötyjä perinteisten puhdistusaineiden vaihtamisesta SAO-Aktiiviveteen.  Tutkimus tapahtui Vancouverin ensihoidon sairaaloissa. 

CCGHC,- July 2018, riippumaton tutkimus SAO™-Aktiivivesi.jpg

 

Tutkimus oli osa Kanadan terveysjärjestelmän hanketta vähentää  koko terveysjärjestelmässä muodostuvaa jätteen määrää ja myrkyllisten kemikaalien käyttöä ja se rahoitettiin Kanadan valtion hankerahoituksella.

Tutkimuksesa havaittiin myös, että siirtyminen SAO-Aktiiviveteen vähensi veden käytön kustannuksia, pakkausten määrää ja palkkakustannukset vähenivät myös. Raportin johtopäätöksen mukaan SAO™-Aktiivivesi puhdistaa yhtä hyvin tai paremmin kuin yleispuhdistusaineet ja muutos perinteisistä kemikaaleista SAO™-Aktiiviveteen on käynnissä.

Alkuperäinen Tersano Inc:n tiedote täällä. 
 

 

Puhtaan sisäilman perusta on luonnonlakien kunnioitus

Tällä kertaa julkaisemme sisäilmatutkija Elisa Aattelan artikkelin sisäilmaongelmien syistä ja ratkaisuista. Asia on tärkeä!

 Rakennusmaailma heinäkuu 2018, s.33

Rakennusmaailma heinäkuu 2018, s.33

Puhtaan sisäilman perusta, Rakennusmaailma 2.jpeg


Tiesitkö, että Aktiivivesi on luonnollinen puhdistusvesi kaikkeen siivoukseen. Se ei jätä jäämiä, eikä sillä ole päästöjä. Aktiivivesi on ihmis- ja ympäristöystävällinen, ja sen puhdistavuus on turvallisuuden ohella todistettu.   

Perinteisten puhdistusaineiden haitallisuus on todistettu lukuisin kansainvälisin tutkimuksin. Tässä yksi tuoreimmista uutisoinneista perinteisten puhdistusaineiden haitallisuudesta keuhkoille. 


Elisa Aattela muistuttaa:
Puhtaan sisäilman perusta on luonnonlakien kunnioitus

 Moni asiantuntija joutuu tänään lähes päivittäin selvittämään ihmisten lähimpään elinympäristöön, sisäilmastoon, liittyviä ongelmia ja puutteellisuuksia. Tamperelainen SEA Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy on kehittänyt innovatiivisen Suomessa ainutlaatuisen sisäilman näytteenottomenetelmän, jossa sisäilman toksisuutta voidaan selvittää uudella   näytteenottomenetelmällä ja ihmisen makrofagisolutestillä.Yritys kouluttaa, tiedottaa ja jakaa uutta tietoa sisäilman uusista mittausmenetelmistä.

Elisa Aattelan kehittämässä,uudessa patentoidussa mittausmenetelmässä kerätään huurrevettä E-keräimen kylmälle pinnalle kuivajäällä. 
- Huurrevesinäytemenetelmällä saadaan ensimmäisenä maailmassa nestemäinen näyte  hengitettävästä sisäilmasta, jota voidaan tutkia. Menetelmä on testattu  2015-2017 monissa tutkimuksissa ja se on luotettava ja toistettava. Näytteitä voidaan ottaa ympäri vuoden. Menetelmällä voidaan tutkia sisäilmasta myös muita sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä, Aattela kertoo.

Elisa Aattela on toiminut sisäilmatutkimusalalla 80-luvulta lähtien ja nähnyt rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymisen ja etenemisen. 
-Sisäilmaan liittyvät tutkimukset perustuvat aina käytännön työhön ja havaintoihin.

Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa on tuottanut uusia sisäilman tutkimusmenetelmiä.
Näitä kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää sisäilmahaittaisuuden ja päästölähteiden paikantamisessa, Aattela mainitsee.Voimme seurata sisäilman laatua sieltä rakentamisen alkuvaiheesta rakennuksen koko elinkaaren ajan, Aattela sanoo.

- Suomessa käytävä keskustelu rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioista ja niiden vaikutuksesta ihmisiin käy kuumana. Puutteena ovat olleet nopeat ja edulliset biologiset menetelmät, joilla voidaan osittaa ajoissa sisäilman mahdolliset haitalliset vaikutukset. Sisäilman terveysriskin todentamisen jälkeen kyseiset vaurioituneet kohdat voidaan korjata ja siten estää huonon ilman aiheuttamat haitalliset terveysvaikutukset ja oireilu, Aattela määrittelee.

Kemikaalit sisäilmassa
-Kemikaalikierre on syntynyt viimeisen 30 vuoden aikana muodostuen pikkuhiljaa ja nyt olemme tilanteessa, että emme tiedä millaista kemikaalikuormaa hengitämme päivittäin kotona, koulussa ja työpaikoilla. Meillä on noin kaksi miljoonaa ihmistä, jotka altistuvat ja oireilevat erilaisten sisäilmaongelmien vuoksi ja heidän terveydentilansa on vaakalaudalla. Meidän terveydenhuollolle se on valtava kuluerä, Aattela painottaa.

-Meillä on paljon selvittämättömiä sisäilmaongelmia. On rakennettu ja korjattu väistötiloja homekouluille, -päiväkodeille ja -hoitokodeille, mutta yllätykseksi monilla oireilu jatkuu vielä rakenteiltaan nk. terveissä tiloissakin.

Elisa Aattelan mukaan yksi syy oireiluun ovat ne kemikaalit, mitä rakennuksissa on ja mitä käytetään päivittäin. 
-Varsinkin uusissa rakennuksissa on paljon materiaalipäästöjä eli uudet materiaalit erittävät erilaisia kemikaaleja sisäilmaan. Lisäksi kemikaalipäästöjä tulee jatkuvasti myös siivouksesta. Kun korjataan vanhaa, tuodaan rakennukseen uudet materiaalit ja näin oireilu voi jatkua.

-Oleellinen asia on aina selvittää sisäilman laatu: millaista ilmaa ihminen hengittää rakennuksen sisällä. Kun se saadaan selville, meillä on kaksi tietä jatkaa; jos tulos on puhdas, niin silloin tiedetään, ettei sisäilmassa ole toksisia aineita. Mutta jos sisäilma on toksinen, on pyrittävä selvittämään mikä aiheuttaa ihmisen puolustusmekanismin solukuolemaa, eli mikä vahingoittaa meidän solujasisäilmassa. Tiedämme jo tällähetkellä, että meillä on mikrobien aineenvaihdunnan tuotteina syntyviä toksisia aineita, jotka liikkuvat vesihöyryn mukana. Me lisäämme rakennusmateriaaleihin biosidejä, jotka ovat soluja tuhoavia aineita. Kolmantena ovat aineet, joita käytämme rakennuksen käytön aikana ja joilla pidämme pintoja puhtaina.

Uusi terveysperusteinen näytteenottomenetelmä, joka muuttaa maailmaa!

Elisa Aattela-näytteenottomenetelmällä selvitetään sisäilman myrkyllisyyttä eli toksisuutta.Sisäilmatutkimus-menetelmä perustuu vesihöyryyn, jonka avulla tutkitaan ihmisen hengittämää sisäilmaa.

Onko rakennuksen sisäilma puhdas toksisista aineista? 
-Suurin osa mikrobeista on meillä hyödyksi, mutta olemme systemaattisesti lähteneet tappamaan mikrobeja, Aattela ihmettelee.

-Aineet jotka vaikuttavat solujen kuolemaa tai vaurioitumista, ovat mikrobien aineenvaihdunnan tuotteena syntyvät toksiset aineet, mitä mm. rakenteissa voi muodostua. Lisäämällä rakennusmateriaaleihin biosidejä, mikrobien tappamiseksi aiheutamme kierteen jossa tavalliset hyvät mikrobit kuolevat ja  vahvat jäävät jäljelle .ne jotka pystyvät tuottamaan aineenvaihdunta tuotteena toksisia aineita.

Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Pesu -ja puhdistus aineet sisältävät biosidejä.

-Jos haluamme korjata tilannetta, meidän pitää ehdottomasti lopettaa märkärakentaminen. Jotta voidaan märkänä rakentaa, materiaaleihin lisätään biosidejä, jotka estävät tavallisten, hyvien, haitattomien mikrobien kasvun.. Kun biosidi on rakennusmateriaalissa, niin se vapautuu sisäilmaan ja kulkeutuu sisäilman vesihöyryn mukana hengitysilmaan, näin biosidi kulkeutuu elimistöömme ja aiheuttaa solukuolemaa.

Myrkylliset puhdistusaineet aiheuttavat oireiluja

Monien tutkimusten mukaan monet puhdistus- ja siivousaineet päästävät ilmaan terveydelle vaarallisia aineita.Aattelan mielestä tähän olisi syytä reagoida nopeasti, sillä erilaiset tutkimukset osoittavat, että kemikaalialtistus kertyy ja kumuloituu koko eliniän, kunnes sairastuttaa ihmisen. 

-Puhdistusaineilla pyyhitään pintoja, puhdistetaan likaa, mutta jätetään pesuainejäämä kuivumaan pinnoille ilman huuhtelua. Astioita tiskatessamme huuhtelemme astiat samoin pyykkiä pestäessä vaatteet huuhdotaan mutta siivotessa kaikki pesuaineet jäävät pinnoille.Siivouksessa tehoaine jää pinnalle koska sitä ei huuhdella pois ja näin se kulkeutuu vesihöyryn mukana hengitykseen ja kohdistuu meidän elävään solukkoon, Aattela selvittää.

-Voimme itse valita turvallisen ja terveellisen vaihtoehdon ja siivota kemikaalittomasti, Aattela muistuttaa.

Hyvä sisäilma kuuluu kaikille
SEA Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattelan tehtävä on jakaa tietoa kuluttajille, niin että he ymmärtäisivät jo tänään ja tulevaisuudessa vaatia, että myrkyttäminen pitää lopettaa koska sen seurauksena meillä on epäterveitä rakennuksia, joissa me asumme ja työskentelemme.

-Ihminen viettää 90 % ajastaan rakennuksen sisällä, minkä takia sisäilmalla on suuri merkitys ihmisen terveydelle. Yhden luonnonlain mukaan lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa mikrobitoiminta lähtee käyntiin. Tämä luonnonlaki tulee pitää mielessä silloin, kun rakennetaan ja korjataan rakennuksia, Aattela korostaa.

Elisa Aattela peräänkuuluttaa kuluttajan vaatimuksia terveellisestä rakentamisesta. Kehittämällä uusia rakentamisen tapoja voidaan rakentaa kuivana ja kuvilla materiaaleilla, jolloin ei  tarvitse käyttää biosidejä ei myöskään synny sisäilmaongelmaa.

-Meillä on mahdollisuus lähteä korjaamaan tilannetta. Päättäjiltä vaaditaan ymmärrystä ja kykyä osoittaa, että haitalliset asiat pitää poistaa. 

- Nyt nimenomaan Sote-ihmisten, jotka vastaavat tulevaisuudessa ihmisten terveydenhuollosta, pitää havahtua tähän vakavaan ongelmaan ja vaatia, että märkärakentaminen lopetetaan, biosidien käyttö lopetetaan ja puhdistusaineiden ja myrkyllisten aineiden käyttö lopetetaan, Elisa Aattela linjaa.

Tämän artikkelin voit lukea myös Länsi-Suomen Rakennusmaailman heinäkuun 2018 numerosta sivulta 33 täältä
Täältä voit ladata artikkelin pdf:nä

 

AKTIIVIVESI KORVAA KEMIKAALIT JA VÄHENTÄÄ SISÄILMAONGELMIA

 Artikkeli Aktiivivesisiivouksen tuloksista Kirkkonummella Parmacon TILAT-sidosryhmälehdessä.

Artikkeli Aktiivivesisiivouksen tuloksista Kirkkonummella Parmacon TILAT-sidosryhmälehdessä.

 

Kirkkonummella muutamissa tiloissa, kuten Winellska skolanissa, siivous­kemikaalit on korvattu Aktiivivedellä. Sen ansiosta sisäilmaan ei päädy haitallisia yhdisteitä. 

Aktiivivesi on äärimmäisen puhdasta vettä, johon on lisätty vain happea. Siksi se on ekologinen, turvallinen ja tehokas siivousaine selvittää Aktiivivesi Suomen toimitusjohtaja
Timo Kantola. 

Aktiiviveden valmistamisessa käytettävää tekniikkaa on hyödyn­netty juomaveden puhdistamiseen jo sata vuotta. Ensimmäinen siivoukseen tarkoitettu laitteisto tuli markkinoille Kanadassa, ja vuonna 2013 Kantola toi Aktiiviveden Suomeen. 

Nykyään puhdistettua vettä käytetään esimerkiksi päiväkodeissa, hoivakodeissa, eläinlääkäriasemilla ja ravintoloissa. Laitteistosta saataval­la käyttövalmiilla Aktiivivedellä voi
puhdistaa kaikki pinnat, kuten lattiat, kokolattiamatot ja ikkunat sekä koko vessan. 

SIIVOOJIEN OIREET HÄVISIVÄT
Kirkkonummen toimitilapäällikkö Jarno Köykkä kertoo, että kaupunki otti Aktiiviveden käyttöön kokeilumie­lellä. Kokemukset ovat olleet hyviä. Esimerkiksi Winellska skolanissa alettiin käyttää Aktiivivettä vuonna 2015, koska koulussa oli huomattu sisäilmaongelmia.
Kemikaaleista luopumisen jälkeen tilanne helpottui jonkin verran, mutta oli selvää. että 
koulu tarvitsi uudet tilat.  Kun Parmaco toimitti Kirkkonummelle terveelliset ja turvalliset tilat Winellska skolanissa haluttiin jatkaa siivoamista ilman kemikaaleja. 

-Aktiivivesi on yksi keino vähen­tää sisäilmaongelmia, ja sillä on ollut suuri vaikutus myös siivoojiemme hyvinvointiin. Esimerkiksi heidän iho-oireensa ovat hävinneet, Köykkä kertoo. 

-Aktiivivesi toimii hienosti, ja sillä saadaan pinnat todella puhtaiksi. Tä­män näkee erityisesti lattioissa, joista lähtee pois kemikaalikerroksia. 

Timo Kantola huomauttaa, että yleensä eri pinnoilla olevia puhdistus­ainejäämiä on poistettava säännölli­sesti vahvoilla siivousaineilla. 

-Aktiivivedestä ei jää pinnoille mitään, joten siivooja ehtii tehdä myös sellaisia töitä, joihin hänellä ei ole aiemmin riittänyt aikaa. Sisäilman kan­nalta on tärkeää, että hän ehtii pyyhkiä esimerkiksi kaappien päällystät. 

Tämä artikkeli on julkaistu Parmaco, sidosryhmälehti TILAT 12*2018.

Kysymyksemme lukijalle:
Minkälainen sisäilma teidän koulussanne on?
Onko työpaikallasi sisäilma-asiat otettu huomioon?
Tiesitkö, että Aktiivivesi ei ärsytä ihoa, siinä ei ole kemikaaleja, joita kulkeutuisi hengitysteihin?

Voit ladata artikkelin tästä.

 

Interclean-messukuulumisia

Terveiset Amsterdamin messuilta.
Suomalaisia oli messuilla reilusti käymässä. Kiitos kaikille nykyisille ja tuleville Aktiiviveden asiakkaille, jotka kävitte osastollamme. Kiirettä riitti ja koko maailma tuntui olevan paikalla!


Messujen aikaan järjestettiin myös Healthcare Cleaning Forum-luentopäivä, jossa puhuttiin terveydenhuollon puhtauden haasteista.
Ns. sairaalabakteerit ja puhtauden laatu on kansainvälisesti suuressa haasteessa. Emme valitettavasti ole eristyksissä, vaan puhtauden ammattilaisten pitää muistaa osuutemme terveyden suojelijoina. Oikea puhtaus estää enemmän sairauksia kuin lääkärit parantaa!

 
Perinteisesti on kaikkialla totuttu kilpailuttamaan, ulkoistamaan ja ajattelemaan laitoshuoltoa ja siivousta kustannuksena, joka pitää saada alhaisemmalla kustannuksella.
Oikealla puhtaudella on kuitenkin arvonsa ja työ pitää hoitaa ammattitaidolla, osaamisella ja kunnollisilla työvälineillä. Kokonaiskustannukset laskevat, kun työvälineet ovat kunnossa.
Näistä puhtauden haasteista pitää keskustella enemmän, sillä erityisesti terveydenhuollossa, mutta myös muualla puhtauteen panostettu yksi dollari tuo takaisin 23 dollaria vähentyneinä kokonaiskustannuksia. Iso-Britannialaisen luennoitsijan kertomana yhden siivoustyöntekijän palkkaaminen toi sairaalaan 27% vähemmän MRSA-tapauksia.

Aktiivivedellä on paljon annettavaa terveyden huollon siivoukselle, jossa korvaamme yleispuhdistusaineet. Maailmassa on jo kymmenittäin sairaaloita, joissa tekniikkamme edut on havaittu. Kiitos teille, jotka nyt kävitte keskusteluun kanssamme. Vesi puhdistaa, turvallisesti.

Vesi
Useilla osastoilla oli havaittavissa vedenkäsittelyn suosion kasvu. Yhdistelmäkoneissa saattoi olla optiona veden otsonointi. Kun halutaan puhdasta, vesi tarvitsee jotain reagoivaa.  Maailma muuttuu ja puhtaus muuttuu ihmis- ja ympäristöystävälliseksi.  Siinä me olemme auttamassa.  

Mitä eroa on tiskauksella ja siivouksella?

Oletko koskaan tiskannut käsin astioita ja ottanut ne vaahtoisina käyttöön? Tuskin olet, vaan huuhdellut ne huolellisesti. Niinhän on tapana? Tuskin kenellekkään meistä tulisi mieleen, että tiskiaine olisi turvallista juoda tai syödä lautaselta ruuan kanssa. Lukeehan pakkauksen kyljessä, "säilytä lasten ulottumattomissa."

Miten sitten toimii siivous?
Puhdistusaineissakin lukee pakkauksessa, ettei lasten käsiin. Aivan niin. Puhdistusaineesta tehdään käyttöliuos, jolla valmistellaan eli kostutetaan siivousvälineet. Sitten pyyhitään pintoja, puhdistetaan likaa, mutta jätetään jäämiä kuivumaan pinnoille ilman huuhtelua. Usein jäämät ovat niin ohuita kerroksia, että silmin niitä ei näe, mutta silti jäämä muodostuu pinnoille. Pinnoilta jäämästä ilmaan siirtyvät VOC-yhdisteet ja muut kemikaalihiukkaset.

Suojakäsinein siivooja voi suojata ihonsa, muttei hengittämäänsä ilmaa. Miten päiväkotilasten vanhemmat reagoivat, jos siivooja suojaa itsensä hengityssuojaimella? Syytä olisi reagoida muutenkin, sillä tuore tutkimus kertoo, että kemikaalialtistus kertyy ja kumuloituu koko eliniän, kunnes sairastuttaa. Puhdasta, ravinteikasta ja monipuolista ruokaa syövät kestävät enemmän.   Lue tämä ajatuksella! 

Aktiivivesi on toisenlainen puhdistusvesi, ei keinotekoinen, vaan luonnollinen ja myrkytön. Puhdistavuus perustuu veden puhtauteen ja lisättyyn reagoivaan happeen. Siinä kaikki, yksinkertaista ja turvallista. Aktiivivedestä ei jää jäämää, eikä siitä vapaudu VOC- kaasuja ilmaan. Totta ja toimivaa, vaikka on erittäin hyvää.

Australialainen ammattisiivouksen lehti INCLEAN kirjoitti juuri, että puhdistusaineiden salattuja  kustannuksia on tilojen käyttäjien sisäilmaoireet, koetut aivosumut ja ja muut herkistymisoireet. Nehän voivat olla suurempia kuin itse siivouskustannus, riippuen ihmisen tehtävän laadusta, mitä puhdistusaineen hajuste haittaa.

Puhutaanhan täälläkin jo sisäilmaongelmista päivittäin. Nyt jo myönnetään, että kaikki ei ole homeessa. Syitä sisäilmaongelmiin on monia. Ratkaistaan ne yhdessä! Aktiivivesi on nopeasti käyttöönotettava ratkaisu siivoukseen ilman päästöjä ja jäämiä ja samalla yksi ratkaisu sisäilmaongelmiin.

 


 

 

  

Edullista vai kallista?

Mihin vertaat, kun valinta on myrkyllisen ja myrkyttömän välillä? Siitä tässä on oikeasti kysymys. Terveysvaikutukset voivat tulla hitaasti, joskus vasta pitkän ajan kuluttua. Ajassa taaksepäin ajateltuna aika on mennyt nopeasti, vaikka tulevaisuuteen esimerkiksi 10 vuotta tuntuu kaukaiselta.

Oletko koskaan laskenut, kuinka kalliiksi puhdistusaineet voivat tulla?
Eräässä kauppaketjussa on useita eri tarkoituksiin tarkoitettuja valmiita puhdistusaineita hintaan 2,79€/0,5 L, eli 5,58€/litra. Tarvitset kuitenkin eri pullon yleispuhdistukseen, keraamiselle liedelle, ikkunoihin jne. Entäs teräspinnat ja tahrat, pitikö sinne ostaa eri aine? Halpaa vai kallista? Entä ne muut vaikutukset?

Verrataan hieman iClean mini™ tietoihin.
Ladattavan iClean mini™ suihkepullon hinta on 369€ (sis.Alv). 
Li-Ion akut kestävät vähintään 500 latauskertaa. Varovasti arvioiden yhdellä latauskerralla voit täyttää 0,15 l säiliön 10 kertaa. Kun kyseessä on all-in-one tuote, tarvitset vain yhden pullon, jonka täytät ja käytät uudelleen ja uudelleen.   

Saadaan seuraava laskelma kun laite ladataan 500 latausta x10 täyttöä x 0,15 l säiliö = 750 l.
Litrahinnaksi tulee 369€ : 750 l = 0,49€/l.

Vastaavasti perinteisiin puhdistusaineisiin lukuisten eri pullojen ja aineiden kanssa on tuolloin mennyt rahaa 5,58 € x 750 l = 4185€. Mitä tekisit säästyneellä 3816 Eurolla?

Ongelmajätteeksi katsottavia tyhjiä muovipulloja ja muovijätettä on pitänyt hävittää jopa 1500 kertaa. iClean mini vähentää muovijätettä jatkuvasti ja kierrätetään lopuksi. Teet ympäristöteon ja säästät rahaa.

Entäs ne myrkylliset höyryt ja muut terveys- ja ympäristövaikutukset?  Lopulta puhdistusaineet päätyvät jätevesiin ja luontoon, eikä sinne loputtomasti mahdu. Se onkin ihan oma laskelmansa, ja aivan yhtä tärkeä, kuinka paljon iClean mini™ pienentää hiilijalanjälkeä.  

Suurimman säästön saat iClean minin päivittäisellä käytöllä: kemikaaliton puhtaus on laadukasta eikä altistumista kemikaaleille tapahdu. Kemikaalittomassa ja puhtaassa ympäristössä ihminen voi paremmin. Puhdistusaineet jättävät jäämiä pinnoille, mutta iClean Minin hapettava vesi kuivuu pinnoilla ja poistuu kokonaan - ilman kemikaaleja.

Huomasithan ennnakkotilaajan etuhinnan? Tilaamalla jo nyt, saat sen vielä edullisemmin. Teko terveydelle ja ympäristölle samalla, kun helpotat ja parannat oman ympäristösi puhtautta. 

Mikä siis on kallista? Onko terveys sinulle kallista? Jos on, iClean mini™ on edullinen vai mitä?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU, kemikaaliturvallisuus ja oma turvallisuutesi

Turvallisuus etenee, vaikka hitaasti. Helmikuun lopussa 2018 EU päätti, että MIT eli metyyli-isotiatsolinoni pitää ilmoittaa, kun sitä on valmisteessa, puhdistusaineessa tai vaikkapa maalissa 0,0015% pitoisuudella. Kuinka tehokasta aine on, jos se vaikuttaa 1,5 sadastuhannesosan pitoisuudella?  Kuinka myrkyllistä, kun ainakin ihottumat lisääntyy? Mitä muuta se voi aiheuttaa ja voiko sitä välttää? Kannattaa ostaessaan valita viisaasti!  

Tiesitkö, että lähes kaikki pulloissa myytävät puhdistusaineet sisältävät säilöntäaineita? Perinteinen mäntysuopa ei sisällä, koska sen pH on 10, mutta Joutsenmerkitty versio sisältää kehkovaarallista Glutaral-säilöntäainetta. Joutsenmerkki ei ole merkki turvallisuudesta, vaikka niin haluttaisiin uskoa. Joutsenmerkki on niille kemikaaleille, jotka sisältävät vähemmän myrkyllisiä aineita.
 

 Metyyli-isotiatsolinoin aiheuttama ihottuma. Lähde: MSS 

Metyyli-isotiatsolinoin aiheuttama ihottuma. Lähde: MSS 

Aktiiviveden ympäristömerkit

Joutsenmerki kriteeristön mukaan Aktiivivesi ei voi saada Joutsenmerkkiä, koska on ainoastaan luonollisten aineiden yhdiste, ei siis kemikaali.  Aktiivivedellä on kuitenkin maailman suurimman Ympäristömerkin, Green Seal- luokitus GS-37 ja GS-53, joissa vaaditaan todistus myös puhdistavuudesta. Kun ostat GS-merkityn tuotteen, tiedät, että se puhdistaa.

GS-37 ja GS-53 Certification .jpg

Miksi Aktiivivesi on parempi valinta puhdistamiseen?

Aktiivivesi ei tapa kaikkea, vaan on mitatusti sanitoiva, siis vähentää mikrobikasvustoa, ei poista kaikkea. Verrattuna lähes mihin tahansa puhdistusaineeseen, joista jää mikrobeja koulivia antibakteerisia jäämiä, ja siten suosivat pahiksia. Aktiivivesi on täysin jäämätön, eikä vaikuta siihen mikä pinnalla voi kasvaa, koska ei ole vaikuttamassa siivoukse jälkeen, kuten puhdistusainejäämä.

Aktiivivesi ainoastaan jäljittelee luonnon omaa puhdistusvettä, ukkosmyrskyn sadevettä. Aktiivivesi on luonnon omaa puhdistusvettä, muistathan kuinka puhdas ja raikas ilma on ukkosmyrsky jälkeen. Se on paras puhdistusaine, minkä maailma on kehittänyt ja käyttää. Aktiivivesi vain ja ainoastaan jäljittelee sitä. Et voi säilyttää Aktiivivettä tehokkaana pullossa, koska siinä ei ole myrkyllistä säilöntäainetta.  

Eikö teillä ole pienempää Aktiivivesi-laitetta?  Pian on!  Tutustu nyt iCleanmini™!

icleanmini ja iphone 7plus.jpeg

Nyt voit kuitenkin hankkia pullon, joka tekee aina tuoreen ja tehokkaan veden.
Valmista puhdistusvesi, käytä ja nauti oikeasta jäämättömästä puhtaudesta. Myös herkistyneet voivat siivota Aktiivivedellä, sillä se ei aiheuta terveysvaikutuksia, kuten kemikaalit.

Lataat iCleanmini™:n laturilla, täytät säiliö ja nappia painamalla suihkutat hapettavan veden. Helppoa, turvallista, ihmis- ja ympäristöystävällistä, silti vettä. Puhdistavaksi veden tekee sähköllä reaktiiviseksi muutettu happi. Puhdistaa tekstiileistä teräkseen, vie hajuja, mutta turvallisesti ja jäämättömästi.  Voiko se olla totta ja mahdollista? Se on ollut aina mahdollista, tehokasta ja totta, mutta vasta nyt Tersano onnistui tekemään siitä pienen, kevyen ja edullisen.    

icleanmini tekniset tiedot.jpeg

Minkä arvoinen on valinta terveydelle?
Luomu on kalliimpaa kuin tehotuotettu, mutta hyödyt siitä enemmän. Terveyteen panostaminen kannattaa aina ja usein sanotaan, että terveyden arvon ymmärtää vasta kun sen on menettänyt. Mielestämme riskiä kemikaalien kanssa ei kannata ottaa, kun terveellisen vaihtoehdon saa vuosiksi käyttöön yhden sairauspoissaolopäivän hinnalla.  Nykyään arvioidaan yhden poissaolopäivän hinnaksi noin 350€.   Voiko lyhyempää takaisinmaksuaikaa olla?

Vähemmän flunssaa Tersano-tekniikalla.
Aktiiviveden käyttäjät kertovat, kuinka flunssa-epidemiat ja eri infektiot ovat muuttuneet kevyemmiksi ja lyhyemmiksi. Se on hiljaista säästöä, jonka tiedämme toteutuvaksi yhä uudelleen ja uudelleen. Ensimmäisenä siitä kertoi koulu Montanassa, jossa lähdettiin käyttämään jo vuonna 2006 ensimmäisen sukupolven laitetta.  Tästä rehtorin kirjeeseen.

Nyt vietetään muovitonta maaliskuuta.  Aktiivivesi vähentää työpaikkojen muovijätettä ja saasteiden muodostusta. Tule viettämään kanssamme myös kemikaalitonta kesäkuuta!

 

 

 

 

Lapset, lemmikit ja luonnollinen puhtaus

Oletko ajatellut, että pienet lapset ja lemmikit hengittävät eri ilmaa, kuin me aikuiset? Voiko se olla totta ja miten niin? Harvoin me aikuiset makaamme tai konttaamme lattialla, olemme siis sohvalla maatessammekin korkeammalla kuin lattialla ryömivä taapero. Hiukkaset ja monet kaasumaiset yhdisteet ovat suuremmalla pitoisuudella lattianrajassa.

Töissä usein istumme tai käytämme yhä yleistyviä seisontapöytiä, jolloin hengitysilmamme on hieman puhtaampaa kuin lattiapinnassa. Hengitysilmaa saastuttaa monet eri tekijät, mutta kansainvälisessä kirjoittelussa sisäilmaongelmista kirjoitetaan enemmän muista lähteistä kuin jostain syystä maassamme on keskitytty syyttämään hometta.

Tuore tutkimus kertookin, että puhdistusaineiden osuutta ilmansaasteissa ja VOC-päästöissä on vähätelty, vaikka ne voivat olla jopa yhtä merkittäviä kuin liikenteen päästöt.

Tiesitkö, että lemmikkisi hajuaisti voi olla jopa 100000 kertaa herkempi kuin ihmisen hajuaisti?
Meille onkin kerrottu, kuinka tietyn lattianpesuaineen käytön jälkeen kissa tai koira on kärsinyt epilepsian kaltaisista oireista, kunnes pahimmat käryt ovat haihtuneet. Myös pienet lapset ovat herkkiä, sillä he kasvavat nopeasti, jolloin pienikin altistus vaikuttaa aina vähintään 10 kertaisesti aikuiseen verrattuna, keuhkojen kautta hengitettynä vielä enemmän. Kuka vielä ihmettelee, miksi olemme niin monelle asialle allergisia? Altistumme liian monelle kemikaalille.

Onneksi meillä on turvallinen vaihtoehto, Tersano SAO™-Aktiivivesi.

Aktiivivesi on vettä, mutta usein Aktiivivedellä siivoavat puhuvat jopa taikavedestä. Taialta voi kuulostaa, koska vedessä ei ole väriä, vaahtoa tai hajustetta. Puhdistusaineissakin ne on sinne laitettu ostajaa varten.

Puhdistavuutta Aktiivivedessä kuitenkin on ihan tutkitusti ja tekniikan kehittämisessä on tehty useiden vuosien kemiantutkimusta, että paras ratkaisu on voitu kehittää.  Aktiiviveden puhdistavuus perustuu ensinnäkin siihen, että vesi on puhdasvettä, eli sitä on sanottu jopa nälkäiseksi, koska puhdasveteen pystyy liukenemaan likaa. Toiseksi veteen on lisätty aktiivisesti reagoivaa happea, joka pilkkoo likaa ja vähentää lian sitkeyttä. Molemmat tarvitaan ja yhteisvaikutuksena syntyy hapettava puhdistusvesi, josta ei jää jäämiä, ei vapaudu kaasuja, pinnat puhdistuvat kirkkaan puhtaiksi ja sisäilman ja ympäristön kuormitus vähenee.  Ehkä maailman turvallisin ja silti todistetusti tehokas "puhdistusaine".

Lapset ja lemmikit kiittää, kun kotona ja työpaikalla, kennelissä, päiväkodissa, koulussa tai kaupassa on oikeasti puhdasta, ilman jäämiä.

Nyt myös koteihin!
Tähän asti Aktiivivesi on ollut saatavissa ammattilaisille, mutta tänä keväänä tulee iClean mini™, joka sopii myös koteihin, pieniin kohteisiin, omaan käyttöön, poistamaan hajuja ja helpottamaan puhdistamista ja siivousta herkistyneiden tai muuten herkkien ihmisten ja eläinten läheisyydessä.
iClean mini™ on sanitoiva. Se siis vie hajuja, ei vain peitä niitä ja parantaa hygieniaa. 

Ennakkotilaajille tarjous! Tilaa heti! 

 

 

Oletko sinäkin käsitteiden viidakossa?

Steriloiminen, desinfiointi ja sanitointi?
Tiedätkö mitä eroa näillä käsitteillä on?

 

StockSnap_EKN0YFTRRP.jpg

Aktiiviveden englanninkielisessä materiaalissa puhutaan aina luokituksesta sanitizer.  Sen matala-asteinen desinfiointikyky on ollut haasteellista ymmärtää myös meille itsellemme. 

Useissa käyttökohteissamme odotetaan ja tarvitaan erinomaista hygienistä tulosta, mutta silti halutaan välttää varsinaisten desinfiointiaineiden käyttöä. Se on ymmärrettävää, sillä mikrobisto kehittää nopeasti vastustuskyvyn perinteisten puhdistusaineiden kemikaaleille ja desinfiointiominaisuuksille. Aktiivivesi on kuitenkin toisenlainen.

Ero näiden käsitteiden välillä on kuitenkin oikeasti selkeä:
a) steriloitu pinta on puhdas, siitä on saatu pois kaikki, niin elävät kuin kuolleet mikrobit.
b) desinfioitu pinta on puhdas siten, että siinä ei ole eläviä mikrobeja, mutta voi olla kuolleita.
c) sanitoitu pinta on puhdas siten, että sen mikrobimäärää on vähennetty merkittävästi.

Aktiivivedellä sanitoitu pinta on turvallista puhtautta, sillä Aktiivivesi ei jätä jäämää ja on poistunut pinnalta kokonaan siivouksen jälkeen. Se ei siis suosi mitään tai ketään, eikä muuta mikrobiston koostumusta. Vain määrä vähentyy, jolloin hygienia paranee ja sairauksien tartunta vähenee kosketuspinnoilta toisiin ihmisiin.  

Aktiivivesi on tutkittu, todistettu ja turvallinen valinta ja käyttövalmis puhdistusvesi perinteisten siivousaineiden sijaan, jolla sinunkin työpaikallasi voidaan vähentää nopeasti sairauspoissaoloja.

Mitä jos flunssa ei enää iskisikään niin kovin?  Aktiiviveden käyttäjät hämmästelevätkin sitä, miten "siivous ehkäisee enemmän sairauksia kuin lääkärit parantavat".

Arjen stressi ja ratkaisu

Painavatko arjen huolet?

StockSnap_HF0VBXDBJG.jpg

Rentoa kuin stressittömällä koiralla


Useat stressitekijät johtuvat siitä, että niin moni on kipeänä ja sijaisruletti pyörii. Sijaiset taas eivät tiedä mitä tehdä, missä ja miten?  On siinä stressiä kerrakseen.

Meillä on erinomainen ratkaisu tähän, usko pois! Kun siivous jättää perinteiset kemikaalit ja vaihtaa Tersano Inc.:n kehittämään SAO™-Aktiiviveteen, helpottuu moni asia ja kokemattomampikin sijainen tekee parempaa tulosta.

Ensinnäkin Aktiivivesi on turvallista, jolloin vähenee työhön liittyvät riskit ja päästöt sisäilmaan. Teet siis samalla ympäristöteon. Toiseksi siivoustyössä ei tarvita muuta kuin käyttövalmista Aktiivivettä. Se taas helppouden ohella tehostaa ja nopeuttaa työskentelyä. Ja kun kolmanneksi Aktiivivesi raikastaa ilmaa, on kaikkien mukavampi olla.

Laite on asennettuna siivouskeskuksessa ja käyttö on yksinkertaista, nappia painamalla käyttövalmista puhdistusvettä kaikkiin siivouksen menetelmiin. Esimiehen stressiä poistaa mm, että käyttöturvallisuustiedotetta ei tarvita. Onhan se olemassa ja suurin varoitus on, että kuivataan, mikäli pinnalle pääsee liikaa Aktiivivettä. Samoin, jos sitä joutuu kasvoille tai silmiin, kuivataan. Stressiä poistaa myös, että Aktiivivesi-kohteissa sairastetaan vähemmän. 

Viimeisenä kerron, mikä eniten helpottaa esimiehen murheita: Asiakkaamme kertoi, kuinka heidän tiimissään ei ole ollut yhtään sairauspoissaoloa Aktiiviveden käyttöönotosta alkaen vuonna 2015. Muissa tiimeissä niitä poissaoloja on sitäkin enemmän. Oikea puhtaus ehkäisee enemmän sairauksia kuin lääkärit parantavat! 

Tyytyväisyydellä olemme seuranneet, kuinka puhdistusaineiden myrkyllisyydestä ja terveysvaikutuksista on vihdoin julkaistu tutkimuksia. Miksi kantaa niiden tuomaa stressiä? Tämä artikkeli on julkaistu Ruotsissa.

 

Onko puhdistusaineen puhdistavuus todistettu?

Usein vastaamme tulee lähes uskomattomilta kuulostavia väitteitä markkinoidun puhdistusaineen toiminnasta ja tehosta. Kerrotaan, että puhdistusaine on biologinen ja sen sisältämät probiootit syövät rasvan tai, että vesi on niin nälkäistä, että se puhdistaa jne. jne. mehän muistamme tv-mainoksen, jossa kerrottiin, kuinka lika räjähtää pois. Tehokkaita lupauksia, mutta onko niille katetta?

Puhdistusaineen puhdistavuuden todistamisen ei tarvitse kuitenkaan olla pelkän markkinointiviestinnän varassa. Mikäli mitataan siivoustyössä saatuja tuloksia, saadaan jo osviittaa, mutta vaikuttavia ja muuttuvia tekijöitä on monta. Puhdas siivousväline ja huolellisen työntekijän oikea mekaniikka ja menetelmä tuo hyvää jälkeä, muttei vielä kerro vertailukelpoista totuutta puhdistusaineen puhdistavuudesta, vaikka niin haluttaisiin väittää. Myös mittaus voi  muuttaa tuloksia niin haluttaessa. Eri henkilötkin saavat kuitenkin erilaisia tuloksia samoilla mittareilla.

Puhdistavuus voidaan todistaa kansainvälisesti standardoidulla tutkimuksella, jossa niin olosuhteet, pintamateriaali, mekaniikka, lika, siivousväline jne. on vakioitu. 

Gardner-Scrub laitteistolla voidaan tutkia ISO, DIN ja ASTM standardien mukaisia materiaalien kulutuskestävyysmittauksia ja puhdistusaineiden puhdistavuutta.

Tersano SAO™-Aktiiviveden puhdistavuus on todistettu ASTM D 4488 standardin mukaisin tutkimuksin. Onko Aktiivivesi ainoa puhdistusaine markkinoilla, jonka riippumattomat tahot ovat todistaneet tehokkaaksi ja turvalliseksi?

 

 

 

 

Miksi kun meillä on nää hyvät kemikaalit?

StockSnap_CW8C3IZEXH.jpg

 Vai onko ne niin hyviä, kuin mainonta lupaa?  

Lue linkin tutkimus, jonka mukaan kemikaaleille ei ole turvallisia raja-arvoja, vaan äärimmäisen pienikin altistus pitkän ajan kuluessa sairastuttaa. Onhan tämä jo nähtävissä yhteiskunnassamme. Sisäilmaongelmat ovat päivän puheenaihe. Keskustelin kuluneella viikolla kiinteistöalan tunnetun asiantuntijan kanssa. Hän ihmetteli, kuinka homeesta juuri nyt on tullut suuri ongelma, kun Helsingissä on 100 vuotta vanhoja taloja, joissa ei ole ennen ollut ongelmaa, vaikka rakenteissa on ollut lahoavaa puuta. Niinpä niin, viimeisten vuosikymmenten aikana elämäämme ovatkin alkaneet kuormittaa yhtä uudet aineet, jopa 10 miljoonaa erilaista synteettistä hiilivety-yhdistettä. Mitä, jos luet seuraavan tutkimuksen kommentissa ja otat kriittiseen tutkintaan ne nyt käytössä olevat ja totutut kemikaalit?  Ovatko ne niin hyviä, kuin luulit? Lupaan, että hämmästyt!

Tiesitkö, että hengitettynä altistuksen haitallisuus on 100x ja lapsille vielä lisäksi 10x vaarallisempaa kuin ihoaltistus? 

Linkki tutkimukseen

 

Edullisin ja nopein sisäilmaremontti!

StockSnap_J4C1WJDMMU.jpg

Edullisin, helpoin ja nopein sisäilmaremontti on aloittaa helpoimmasta: Poistaa päivittäisestä käytöstä kaikki vaarallisiksi ilmoitetut aineet, jotka selviää helposti käyttöturvallisuustiedotteesta tai pienellä präntätystä tekstistä purkin kyljestä. Ja lopettaa uskottelu, että
"ei voi vaikuttaa, kun me käytetään niin vähän ja me annostellaan oikein".
Myrkyllinen aine on aina myrkyllistä. Se on myrkyllistä myös annosteluohjeita noudattaen ja jo pieninä annoksina. Ja se vaikuttaa! Lapsiin vaikutus on 10-kertainen.

Aktiivivesi on maailmanlaajuisesti käytössä jo tuhansissa kouluissa. Sen myrkyttömyys, tehokkuus ja säästöt on todistettu maailman johtavissa Yliopistoissa ja standardoiduin tutkimuksin. Sadat Aktiiviveden käyttäjät myös Suomessa tietävät, että paluuta kemikaaleihin ei ole, kun terveellinen ja turvallinen vaihtoehto on nopeasti otettavissa käyttöön, jolloin rahansäästö alkaa heti.

Mihin sitten verrataan?

  • Aktiivivesi säästää sairauspoissaoloista, sillä se ei aiheuta terveyshaittoja. Jo yksi työtapaturma puhdistusaineilla voi maksaa tuhansia euroja.
  • Kun siivous siirtyy käyttämään yhtä käyttövalmista puhdistusvettä, työskentely helpottuu ja tehostuu
  • Jäämätön puhtaus vähentää siivouksen tarvetta
  • Puhtauden laatu paranee
  • Työturvallisuus paranee, kun "aineelta" ei tarvitse suojautua
  • Hallinnollinen työ vähenee, vähemmän aineita, vähemmän inventaaria, vähemmän ostoja, vähemmän varastoja, vähemmän aineita kemikaalirekisterissä, vähemmän käyttöturvatiedotteiden ylläpitoa ja osaamista.
  • Työn tuottavuus kasvaa Aktiiviveteen siirtyneen kohteen mukaan jopa 17%. 

Kun siivous siirtyy myrkyttömään ja kemikaalittomaan Aktiiviveteen, on vaikutukset havaittavissa viikoissa. Yleensä jo pian havaitaan laitoshuoltajien terveyden parantumista; ihottumat, kutinat, aivastelut, päänsäryt ja muut oireet vähenevät. Toisella viikolla havaitaan jo puhtauden laadun parantuminen ja seuraavaksi on huomattavissa ilman raikastuminen, kun siivouskemikaalien VOC-päästöt poistuvat hengitysilmasta. 

Tämä on myös tutkittu Suomessa!
Talvella 2016-2017 mitattiin Åbo Akademin ARKEN-kiinteistössä siivouksen vaikutuksia sisäilman laatuun ja viihtyvyyteen Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy:n kehittämällä e-keräin menetelmällä ja Turun Yliopiston Biokemian laboratorio tutki näytteiden toksisuuden. Näyttö oli selvä ja Aktiivivesi jäi uudeksi menetelmäksi koko suuren kiinteistön siivoukseen. 

Mitä Aktiivivesi maksaa?
Aktiivivesi on helpoin sisäilmaan vaikuttava hankinta ja sen saa ostettua alle 2000 Euron tai vuokrattua  alle 2 Euron päivähinnalla. 
Jos koulussa on lapsia 100, on päiväkohtainen hinta lasta kohden 0,02 €.
Minkä muun sisäilmaremontin voi tehdä tähän hintaan ja vähentää ilman myrkyllisyyttä?

Tähän tarjoukseen kannataa tarttua ja kysyä lisää?
Pyydä oma tarjouksesi ja siirry kemikaalittoman puhtauden aikaan ! 

Aktiivivesi - elämän vesi

 Joulukuusi ja Aktiivivesi

Joulukuusi ja Aktiivivesi

Perinteisesti poistamme perheemme joulukuusen, vasta Nuutin päivänä.  Tällä kertaa päätimme antaa joulukuusellemme ainoastaan Aktiivivettä, jota oli jäänyt joulusiivouksesta jäljelle.  Kuusi tietenkin pitää hapekkaasta ja puhtaasta vedestä, joka vielä esti bakteerien kasvun sahauskohdassa. Kuusemme on saanutkin juodakseen paljon Aktiivivettä.

Olemmeko useinkaan tulleet ajatelleeksi, mitä siivouksessa tapahtuu? Perinteiset puhdistusaineet  ovat pitkävaikutteisesti antimikrobisia ja ihmiselle myrkyllisiä. Jos olisin antanut joulukuusellemme puhdistusaineliuosta, olisi se kuollut kemikaalin ominaisuuksien mukaisesti. Pinnoille jäävät puhdistusaineiden jäämät hilseilevät hiljalleen ja pääsevät lopulta ilmankosteuden mukana keuhkoihimme ja verenkiertoon. Siinä on tutkijoiden mukaan merkittävä syy sisäilmaongelmiin ja  todellisiin terveyshaittoihin ja sisäilmasairauksiin, joista kaikkialla kärsitään. 

Aktiivivesi on pelkästään puhdistettua puhdasvettä ja siihen lisättyä happea, ei mitään muuta. Aktiivivesi onkin ihmiselle täysin turvallista. Ei haittaa, vaikka sitä joutuisi iholle silmiin, tai suuhun. Ja kun lopetan joulukuusemme kastelun, viimeinenkin Aktiivivesipisara lopulta haihtuu tai kuusi sen juo kokonaan, eikä siitä jää jäämää.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Toivottavasti meillä vielä on talvea jäljellä!  
Vaikuta ilmastonmuutokseen vaihtamalla kemikaalit Aktiiviveteen.