Puhtaan sisäilman perusta on luonnonlakien kunnioitus

Tällä kertaa julkaisemme sisäilmatutkija Elisa Aattelan artikkelin sisäilmaongelmien syistä ja ratkaisuista. Asia on tärkeä!

Rakennusmaailma heinäkuu 2018, s.33

Rakennusmaailma heinäkuu 2018, s.33

Puhtaan sisäilman perusta, Rakennusmaailma 2.jpeg


Tiesitkö, että Aktiivivesi on luonnollinen puhdistusvesi kaikkeen siivoukseen. Se ei jätä jäämiä, eikä sillä ole päästöjä. Aktiivivesi on ihmis- ja ympäristöystävällinen, ja sen puhdistavuus on turvallisuuden ohella todistettu.   

Perinteisten puhdistusaineiden haitallisuus on todistettu lukuisin kansainvälisin tutkimuksin. Tässä yksi tuoreimmista uutisoinneista perinteisten puhdistusaineiden haitallisuudesta keuhkoille. 


Elisa Aattela muistuttaa:
Puhtaan sisäilman perusta on luonnonlakien kunnioitus

 Moni asiantuntija joutuu tänään lähes päivittäin selvittämään ihmisten lähimpään elinympäristöön, sisäilmastoon, liittyviä ongelmia ja puutteellisuuksia. Tamperelainen SEA Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy on kehittänyt innovatiivisen Suomessa ainutlaatuisen sisäilman näytteenottomenetelmän, jossa sisäilman toksisuutta voidaan selvittää uudella   näytteenottomenetelmällä ja ihmisen makrofagisolutestillä.Yritys kouluttaa, tiedottaa ja jakaa uutta tietoa sisäilman uusista mittausmenetelmistä.

Elisa Aattelan kehittämässä,uudessa patentoidussa mittausmenetelmässä kerätään huurrevettä E-keräimen kylmälle pinnalle kuivajäällä. 
- Huurrevesinäytemenetelmällä saadaan ensimmäisenä maailmassa nestemäinen näyte  hengitettävästä sisäilmasta, jota voidaan tutkia. Menetelmä on testattu  2015-2017 monissa tutkimuksissa ja se on luotettava ja toistettava. Näytteitä voidaan ottaa ympäri vuoden. Menetelmällä voidaan tutkia sisäilmasta myös muita sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä, Aattela kertoo.

Elisa Aattela on toiminut sisäilmatutkimusalalla 80-luvulta lähtien ja nähnyt rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymisen ja etenemisen. 
-Sisäilmaan liittyvät tutkimukset perustuvat aina käytännön työhön ja havaintoihin.

Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa on tuottanut uusia sisäilman tutkimusmenetelmiä.
Näitä kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää sisäilmahaittaisuuden ja päästölähteiden paikantamisessa, Aattela mainitsee.Voimme seurata sisäilman laatua sieltä rakentamisen alkuvaiheesta rakennuksen koko elinkaaren ajan, Aattela sanoo.

- Suomessa käytävä keskustelu rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioista ja niiden vaikutuksesta ihmisiin käy kuumana. Puutteena ovat olleet nopeat ja edulliset biologiset menetelmät, joilla voidaan osittaa ajoissa sisäilman mahdolliset haitalliset vaikutukset. Sisäilman terveysriskin todentamisen jälkeen kyseiset vaurioituneet kohdat voidaan korjata ja siten estää huonon ilman aiheuttamat haitalliset terveysvaikutukset ja oireilu, Aattela määrittelee.

Kemikaalit sisäilmassa
-Kemikaalikierre on syntynyt viimeisen 30 vuoden aikana muodostuen pikkuhiljaa ja nyt olemme tilanteessa, että emme tiedä millaista kemikaalikuormaa hengitämme päivittäin kotona, koulussa ja työpaikoilla. Meillä on noin kaksi miljoonaa ihmistä, jotka altistuvat ja oireilevat erilaisten sisäilmaongelmien vuoksi ja heidän terveydentilansa on vaakalaudalla. Meidän terveydenhuollolle se on valtava kuluerä, Aattela painottaa.

-Meillä on paljon selvittämättömiä sisäilmaongelmia. On rakennettu ja korjattu väistötiloja homekouluille, -päiväkodeille ja -hoitokodeille, mutta yllätykseksi monilla oireilu jatkuu vielä rakenteiltaan nk. terveissä tiloissakin.

Elisa Aattelan mukaan yksi syy oireiluun ovat ne kemikaalit, mitä rakennuksissa on ja mitä käytetään päivittäin. 
-Varsinkin uusissa rakennuksissa on paljon materiaalipäästöjä eli uudet materiaalit erittävät erilaisia kemikaaleja sisäilmaan. Lisäksi kemikaalipäästöjä tulee jatkuvasti myös siivouksesta. Kun korjataan vanhaa, tuodaan rakennukseen uudet materiaalit ja näin oireilu voi jatkua.

-Oleellinen asia on aina selvittää sisäilman laatu: millaista ilmaa ihminen hengittää rakennuksen sisällä. Kun se saadaan selville, meillä on kaksi tietä jatkaa; jos tulos on puhdas, niin silloin tiedetään, ettei sisäilmassa ole toksisia aineita. Mutta jos sisäilma on toksinen, on pyrittävä selvittämään mikä aiheuttaa ihmisen puolustusmekanismin solukuolemaa, eli mikä vahingoittaa meidän solujasisäilmassa. Tiedämme jo tällähetkellä, että meillä on mikrobien aineenvaihdunnan tuotteina syntyviä toksisia aineita, jotka liikkuvat vesihöyryn mukana. Me lisäämme rakennusmateriaaleihin biosidejä, jotka ovat soluja tuhoavia aineita. Kolmantena ovat aineet, joita käytämme rakennuksen käytön aikana ja joilla pidämme pintoja puhtaina.

Uusi terveysperusteinen näytteenottomenetelmä, joka muuttaa maailmaa!

Elisa Aattela-näytteenottomenetelmällä selvitetään sisäilman myrkyllisyyttä eli toksisuutta.Sisäilmatutkimus-menetelmä perustuu vesihöyryyn, jonka avulla tutkitaan ihmisen hengittämää sisäilmaa.

Onko rakennuksen sisäilma puhdas toksisista aineista? 
-Suurin osa mikrobeista on meillä hyödyksi, mutta olemme systemaattisesti lähteneet tappamaan mikrobeja, Aattela ihmettelee.

-Aineet jotka vaikuttavat solujen kuolemaa tai vaurioitumista, ovat mikrobien aineenvaihdunnan tuotteena syntyvät toksiset aineet, mitä mm. rakenteissa voi muodostua. Lisäämällä rakennusmateriaaleihin biosidejä, mikrobien tappamiseksi aiheutamme kierteen jossa tavalliset hyvät mikrobit kuolevat ja  vahvat jäävät jäljelle .ne jotka pystyvät tuottamaan aineenvaihdunta tuotteena toksisia aineita.

Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Pesu -ja puhdistus aineet sisältävät biosidejä.

-Jos haluamme korjata tilannetta, meidän pitää ehdottomasti lopettaa märkärakentaminen. Jotta voidaan märkänä rakentaa, materiaaleihin lisätään biosidejä, jotka estävät tavallisten, hyvien, haitattomien mikrobien kasvun.. Kun biosidi on rakennusmateriaalissa, niin se vapautuu sisäilmaan ja kulkeutuu sisäilman vesihöyryn mukana hengitysilmaan, näin biosidi kulkeutuu elimistöömme ja aiheuttaa solukuolemaa.

Myrkylliset puhdistusaineet aiheuttavat oireiluja

Monien tutkimusten mukaan monet puhdistus- ja siivousaineet päästävät ilmaan terveydelle vaarallisia aineita.Aattelan mielestä tähän olisi syytä reagoida nopeasti, sillä erilaiset tutkimukset osoittavat, että kemikaalialtistus kertyy ja kumuloituu koko eliniän, kunnes sairastuttaa ihmisen. 

-Puhdistusaineilla pyyhitään pintoja, puhdistetaan likaa, mutta jätetään pesuainejäämä kuivumaan pinnoille ilman huuhtelua. Astioita tiskatessamme huuhtelemme astiat samoin pyykkiä pestäessä vaatteet huuhdotaan mutta siivotessa kaikki pesuaineet jäävät pinnoille.Siivouksessa tehoaine jää pinnalle koska sitä ei huuhdella pois ja näin se kulkeutuu vesihöyryn mukana hengitykseen ja kohdistuu meidän elävään solukkoon, Aattela selvittää.

-Voimme itse valita turvallisen ja terveellisen vaihtoehdon ja siivota kemikaalittomasti, Aattela muistuttaa.

Hyvä sisäilma kuuluu kaikille
SEA Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattelan tehtävä on jakaa tietoa kuluttajille, niin että he ymmärtäisivät jo tänään ja tulevaisuudessa vaatia, että myrkyttäminen pitää lopettaa koska sen seurauksena meillä on epäterveitä rakennuksia, joissa me asumme ja työskentelemme.

-Ihminen viettää 90 % ajastaan rakennuksen sisällä, minkä takia sisäilmalla on suuri merkitys ihmisen terveydelle. Yhden luonnonlain mukaan lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa mikrobitoiminta lähtee käyntiin. Tämä luonnonlaki tulee pitää mielessä silloin, kun rakennetaan ja korjataan rakennuksia, Aattela korostaa.

Elisa Aattela peräänkuuluttaa kuluttajan vaatimuksia terveellisestä rakentamisesta. Kehittämällä uusia rakentamisen tapoja voidaan rakentaa kuivana ja kuvilla materiaaleilla, jolloin ei  tarvitse käyttää biosidejä ei myöskään synny sisäilmaongelmaa.

-Meillä on mahdollisuus lähteä korjaamaan tilannetta. Päättäjiltä vaaditaan ymmärrystä ja kykyä osoittaa, että haitalliset asiat pitää poistaa. 

- Nyt nimenomaan Sote-ihmisten, jotka vastaavat tulevaisuudessa ihmisten terveydenhuollosta, pitää havahtua tähän vakavaan ongelmaan ja vaatia, että märkärakentaminen lopetetaan, biosidien käyttö lopetetaan ja puhdistusaineiden ja myrkyllisten aineiden käyttö lopetetaan, Elisa Aattela linjaa.

Tämän artikkelin voit lukea myös Länsi-Suomen Rakennusmaailman heinäkuun 2018 numerosta sivulta 33 täältä
Täältä voit ladata artikkelin pdf:nä