Siivous

Suomen ensimmäinen Health-asiantuntija Tiina Lindtman siirtyy Aktiivivesi Suomen johtavaksi asiantuntijaksi.

Lehdistötiedote    

Suomen ensimmäinen Health-asiantuntija Tiina Lindtman siirtyy 
Aktiivivesi Suomen johtavaksi asiantuntijaksi.

Tiina Lindtmanilla on laaja kokemus terveydenhuollon asiakaspalvelutehtävistä, laite- ja lääkemyynnistä ja markkinoinnista Suomessa ja Ruotsissa. Viimeksi hän on toiminut edelläkävijänä Isku Interior Oy:n Health-asiantuntijana avaamassa yhteyksiä terveydenhuoltoon antimikrobisten kokonaisratkaisujen markkinoinnissa.

Uudet haasteet ja oikeat ratkaisut
Puhtaussektori on globaalisti uusien suurten haasteiden edessä riskin kasvaessa infektiotorjunnan epäonnistumiselle antibioottiresistenssin ja superbakteereiden vallatessa alaa. Ensimmäiset epidemiat on jo koettu maassamme. Haasteet ulottuvat koko yhteiskuntaan, niin hoivasektorille kuin päiväkoteihin, kouluihin ja elintarviketeollisuuteenkin. Emme voi enää luottaa puhtauden arvioinnissa pelkkään visuaaliseen tarkasteluun. Meidän on kyettävä todentamaan ja poistamaan vahingollisia mikrobeja sekä nostettava sisätilahygienian tasoa entistä korkeammaksi.

Oikeaa kemikaalitonta puhtautta
Aktiivivesi Suomi edustaa maailman johtavaa kemikaalittoman puhtauden vedenkäsittelymenetelmää, kanadalaista TERSANO SAO™-Aktiivivettä. Aktiivivesi on monipuolisesti patentoitu ja ominaisuuksiltaan 
log 3-5 vähenemällä hygienisoivaa eli hajuja vievää ja bakteerikantoja alentavaa ilman resistenssiä.  Puhdistuskyky on parhaiden yleispuhdistusaineiden tasolla ja se antaa ammattisiivoukseen ennennäkemät-tömät ominaisuudet.  Aktiivivesi on ammattikäytössä turvallinen eikä jätä pyyhintäjälkiä tai jäämiä pinnoille. Aktiivivesi valmistetaan siivouskeskukseen asennettavalla laitteistolla ilman viivettä ja tarvitta-vissa määrin. Käyttöturvallisuustiedote on laadittu asiakkaita ajatellen, vaikka Reach-asetus ei sitä edellytä.

Sen soveltuvuus hoiva-alan kohteisiin on erityisen hyvä, mikä vähentää käytännön työssä infektioita ja sairauspoissaoloja. Aktiiviveden valitseminen on vastuullinen teko ympäristön ja terveyden hyväksi. Sen käyttö vähentää sisäilmaongelmia ja on kokonaistaloudellisesti ajatellen edullisin ratkaisu.

Globaalisti TERSANO SAO™Aktiivivettä käyttää yli 100 sairaalaa ja yliopistoa. Kaikkiaan sillä siivotaan kaikilla mantereilla jo yli 20.000 kohdetta. Aktiivivesi on tieteellisesti tutkittu ja monipuolisesti sertifioitu. Vastaavaa toista tuotetta ei ole ja siksi maailman johtavat toimijat ovatkin TERSANO SAO™ Aktiiviveden asiakkaita.

Johtava asiantuntija Tiina Lindtman ja Aktiivivesi Suomi ovat vakuuttuneita siitä, että kemikaalittoman siivouksen valtakausi on alkamassa myös Suomessa. ”Viimeinkin saan mahdollisuuden työssäni vaikuttaa suoraan vastuullisen palvelutoiminnan kasvattamiseen! Olen tästä suuresti innoissani ja kiitollinen!”, 
toteaa Tiina Lindtman.

Lisätietoja:
Aktiivivesi Suomi                                              Aktiivivesi Suomi 
Timo Kantola, tj                                           Tiina Lindtman, Johtava Asiantuntija
Puh 040 530 9611                                              Puh 050 3405 352
timo.kantola@aktiivivesi.fi                             tiina@aktiivivesi.fi
www.aktiivivesi.fi

Miksi Tersano SAO™-Aktiivivesi on järkevämpi valinta kuin totuttu?

Vihdoinkin Kanadan sairaaloiden ja terveydenhuollon turvallisemman puhtauden kaksi vuotisen tutkimuksen (linkki) Case-raportteja on julkaistu. Kannattaa tutustua jo nyt englanniksi, mutta pyrimme kääntämään niitä tärkeimmiltä osin suomeksi lähiaikoina.

Vancouver General Hospital

Vancouver General Hospital

Infektiot ja Antibioottiresistenssi
Ns. sairaalabakteerit muodostavat uhkatekijän ihmiskunnalle. Tavalliset mikrobien aiheuttamat tauditkin voivat muuttua lääkkeen puuttuessa tappaviksi. Mikrobit tottuvat niin antibiootteihin kuin myös puhdistusaineisiin ja niin kauan kuin siivousmenetelmänä on jättää pinnoille pesuainejäämiä tapahtuu tottumista. Jotkut tottuvat paremmin kuin toiset ja ne paremmin tottuvat saavat elintilaa ja lisääntyvät ollen samalla ihmiselle haitallisempia kuin ne heikommat. Sairaalabakteerit eivät ole vain sairaaloissa, vaan kaikkialla, missä ihmiset kulkevat. Myös eläimille on kehittynyt antibiooteille resistentit taudit.
Erästä asiantuntijaa siteeraten: “Koska mikrobit eivät ole kehittäneet vastustuskykyä hapen toiminnalle tähänkään päivään asti, se tuskin tulee tapahtumaan tulevaisuudessakaan!”

Ratkaisut
Tekninen kehitys on tuonut mahdolliseksi korvata kemikalisaation aiheuttamat uhkat luonnonmukaisella, mutta tehokkailla tekniikoilla. Näitä eri menetelmiä, kuten led-valon hyväksikäyttöä, nanopinnoitteita on tutkittu Vancouver General Hospital-sairaalassa Tersano SAO™-Aktiiviveden ohella. SAO™-Aktiiviveden toiminta perustuu hapen reaktiivisuuden hyväksikäyttöön. Tässä voit tutustua materiaaliin.

Miksi sitten Tersano SAO™-Aktiivivesi?
Vancouverin sairaalassa tehdyn tutkimuksen mukaan SAO™-Aktiiviveden edut ovat:
1. Toimii yhtä hyvin tai paremmin kuin käytetyt yleispuhdistusaineet, eivätkä puhdistettavat pinnat
vaadi erillistä desinfiointia.
2. Suurempi työtehokkuus, kun ei tarvitse vaihdella eri puhdistusaineiden välillä siivoustyössä
3. Puhdistuksesta ei jää jäämiä tai pyyhintäjälkiä, mistä tulee puhtaampi vaikutelma
4. Mahdollisesti vähentää ns. sairaalabakteerien leviämistä matala-asteisen desinfioivuutensa ansiosta.
Se on ominaisuus, jota perinteisillä yleispuhdistusaineilla ei ole.
5. Lattiat ja huonekalupinnat kestävät pidempään, koska niihin ei kohdistu puhdistusaineiden
korroosiovaikutuksia.

Lisäksi tutkijat ovat vakuuttuneita, että SAO™-Aktiivivedellä siivottaessa riskitekijät ihmisten terveyteen vähenevät, mukaanluettuna liukastumis- ja kaatumisonnettomuuksien väheneminen, ihokontaktit ja kemikaalien hengittämiseen liittyvien ongelmien tullessa eliminoiduiksi.

Teknologia vastaa Ecologo ja Green Seal sertifiointien ympäristö- ja tehokkuusvaatimuksia, voi tuoda LEED-hyötyjä ja muodostaa osan terveellisempien sairaaloiden turvallisempien kemikaalien hankekokonaisuutta.

Taloudellisesta näkökulmasta SAO™-Aktiiviveden käyttö tulee edullisemmaksi kuin viiden yleisesti käytetyn puhdistusaineen käyttö. Muut kustannukset laskevat, kuten vesi- ja jätevesimaksut, kierrätys- sekä jätehuollon maksut. Henkilöstökulut, mukaan luettuna työtapaturmat, kuten liukastumiset ja kaatumiset sekä muiden terveyshaittojen ja -poissaolojen määrä vähenee.

Alkuperäisen Case-raportin Vancouver Coastal Health voit ladata täältä.

Mitä uutta tiedämme puhdistusaineista?
Käytämme tottumuksesta päivittäin lukuisia eri kemikaaleja. Useinkaan emme ajattele, että niiden käytöllä on terveysvaikutuksia. Kannattaa tutustua käyttöturvallisuustiedotteisiin. Aina kun lukee varoituksen “ärsyttää silmiä”, se tarkoitaa sitä, että aine voi vaurioittaa soluja.

Vaikutukset voivat olla myös liukkaus lattialla, silmien ärsytys puhdistusaineen kostutinkemikaalin päätyessä silmän pinnalle hengitysilman kautta tai pidemmällä aikavälillä astma, suolistosairaudet, autoimmuunisairaudet ja viimekädessä syöpäsairaudet, sillä kemikaalit vaikuttavat pieninäkin pitoisuuksina ja pitkävaikutteisesti. Vakavia asioita, joita ei useinkaan tule ajatelleeksi.

Norjalainen tutkimus yhdistääkin siivouskemikaalien käytön siivoustyössä keuhkosairauksiin.
Tutkimusraporttiin pääsee tästä, PubMed-julkaisu.

Tottumus ei tuo turvaa, vaan kemikaaliton siivous Aktiivivedellä tuo. Yksinkertainen asia, jonka voi myös ottaa helposti testiin ja kokeiluun.
Tilaa ja tutustu iClean mini hintaan 299€, sisältäen 24% Alv ja hämmästy.

IClean mini™ tuottaa hapettavaa puhdistusvettä muokkaamalla veden happea. Se tehoaa erityisesti orgaaniseen likaan, jota yleensä puhdistammekin eri pinnoilta. Käyttö on helppoa, eikä aiheuta oireita, ihottumia, päänsärkyä tai hengenahdistusta, vain puhtautta ilman raitoja.
Puhtautta ja parempaa hygieniaa ilman haittoja.

Tilata voit tästä ja noutaa postiautomaatista tai -toimipaikasta.

icleanmini pesuallas.JPG