UKK eli Usein Kysytyt Kysymykset

 
StockSnap_S059QDGBOG.jpg
 

 

 1. Mitä voin puhdistaa SAO-Aktiivivedellä? 
  Voit puhdistaa tehokkaasti mm. seuraavia pintoja: matot ja tekstiilit, kivi, marmori, laatta, lasi, peili, wc-tilat, teräs, kromi, tv-monitorit, näyttöruudut, laitteet, valkotaulu, puu- ja vinyylipinnat. Aktiivivesi vie myös hajuja eli raikastaa ilmaa ja toimii myös erinomaisesti myös talvella lattioille tulevaan maantiesuolaan.
   
 2. Mistä tiedän, että laitteesta tulee SAO-Aktiivivettä, eikä vain tavallista vettä?
  Laite ilmoittaa häiriöstä ja sulkeutuu, jos se ei tuota oikeaa SAO-Aktiivivettä. Tersano on rakentanut laitteeseen antureita valvomaan, että laite tuottaa oikeanlaatuista puhdistusvettä. Vihreä valo kertoo, että laite toimii oikein.
   
 3. Voiko perinteisiä puhdistusaineita käyttää Aktiivivedessä tehostamaan puhdistustehoa?
  Emme suosittele käyttämään mitään kemikaalia yhdessä SAO-Aktiiviveden kanssa. Kemikaalit reagoivat Aktiiviveden vapaan reaktiivisen hapen kanssa, mikä haittaa puhdistamista. Kemikaalit ovat Aktiivivedelle likaa.
   
 4. Pitääkö minun käyttää suojavarustusta siivotessani Aktiivivedellä?
  Aktiivivedelle on laadittu vapaaehtoisesti REACH-asetuksen mukainen Käyttöturvallisuustiedote. Aktiiviveden käyttöturvallisuus on korkein mahdollinen 0-0-0-A.
  Suojavarusteita on hyvä käyttää, koska työskentelyssä voi tulla vastaan haitallista likaa ja taudinaiheuttajia.
   
 5. Miksi lasipinnoilla on raitoja tai pyyhintäjälkiä?
  On todennäköistä, että pinnoilla on puhdistusainejäämiä tai välineissä on perinteistä puhdistusainetta. SAO-Aktiivivesi reagoi puhdistusainejäämien kanssa, kunnes se saavuttaa luonnollisen ja puhtaan pinnan. Saavuttaaksesi parhaan tuloksen, ei rinnalla pidä käyttää perinteisiä puhdistusaineita.
   
 6. Pitääkö ostaa uudet suihkepullot ja välineet?
  Olemassaolevien siivousvälineiden vaihtaminen uusiin ei ole välttämätöntä. Olemassaolevien siivousvälineiden huolellinen huuhtelu SAO-Aktiivivedellä on riittävä toimenpide ja matka puhtauteen alkaa. Muista, että pinnoilla olevat puhdistusainejäämät poistuvat kerros kerrokselta. 
  Saat pulloja ja työkoneita varten Aktiivivesi-tarroja varmistamaan, ettei niihin enää laiteta haitallisia kemikaaleja.
   
 7. SAO-Aktiivivesi ei tuoksu kuin perinteiset puhdistusaineet?
  Puhdas ei tuoksu! Perinteisten puhdistusaineiden hajusteet, sitruuna, mänty tms. kertovat vain haitallisten kemikaalien olemassaolosta ja voivat aiheuttaa erityyppisiä ärsytyksiä ja sisäilmaoireita. Aktiivivedestä ei vapaudu VOC-yhdisteitä tai hajusteita. 
   
 8. Poistaako SAO-Aktiivivesi lattiavahaa?
  Aktiivivesi ei poista vahaa lattialta. Useat asiakkaamme kertovat, että lattiavaha kestää kauemmin kuin ennen. Useimmat eivät vaihda lattiavahaa, vaan kulumien kohdalle tehdään paikkavahauksia. Riippumattomat testit kertovat paremmasta kiillosta, askelvarmuudesta ja vähentyneistä liukastumisista.
   
 9. Voiko Aktiivivettä käyttää homesiivoukseen? 
  Aktiivivesi tuhoaa homekasvun pinnoilta. Kuolleen rihmaston ja kasvuston poistamiseksi tarvitaan mekaniikkaa. Huomaa, että Aktiivivesi ei vaikuta rakenteiden sisällä mahdollisesti olevaan kasvustoon.
   
 10. Mitä, jos nielee SAO-Aktiivivettä?
  SAO-Aktiivivesi on tarkoitettu siivoustyöhön suoraan täytettäväksi yhdistelmä- ja muiden työkoneiden säiliöihin, pulloihin, mikrokuitumoppien ja mikrokuitupyyhkeiden esivalmisteluun ja kostutukseen. Puhdistusvesi ei ole tarkoitettu juotavaksi, mutta ei vahingoita, mikäli sitä vahingossa juodaan.
   
 11. Kuinka voin olla varma, että Aktiivivesi oikeasti puhdistaa?
  9.6.2014 Tersano sai kirjeen maailman johtavalta Ympäristösertifiointijärjestöltä Green Seal:iltä osoituksena, että SAO™-Aktiivivesi täyttää puhdistusaineiden  standardit GS-37 ja GS-53, joissa molemmissa edellytetään todistettua erityistä puhdistustehoa. GS-todistus

  30.7.2015 Tersano vastaanotti vastaavan todistuksen Green Clean Institute:lta, jolla on vastaavat         puhdistustehon standardit ja vaatimukset. GCI-todistus. 

  Vuosien 2014 - 2016 aikana McDonalds-ravintolat tutkivat SAO™-Aktiiviveden soveltuvuutta puhdistusaineeksi ravintoloiden siivouksessa Euroopassa.  Puhdistusvesi on nyt McDonalds:in hyväksymien puhdistus- ja desinfioivien puhdistusaineiden luettelossa.
   
 12. Steriloiminen, desinfiointi ja sanitointi?
  Steriloiminen tai desinfioiminen ovat eri asioita kuin sanitointi, jolla tarkoitetaan puhdistusmenettelyä, jonka tarkoituksena on alentaa mikrobimäärää poistamatta välttämättä kaikkea mikrobista infektivisyyttä tai  eläviä mikrobeja. Aktiivivesi on tuoreena sanitoiva, vähentää mikrobimäärää ja vie hajuja, muttei jäämättömänä suosi mitään mikrobia ja pinnalla voi puhdistamisen jälkeen mikrobikasvu jatkua. Siis turvallista. 
   
 13. Kuinka tiedän, että SAO™-Aktiivivesi on oikeasti sanitoivaa?
  26. helmikuuta 2016 MycoScience laboratorion tutkijat vahvistivat, että SAO™-Aktiivivesi tuhoaa Staphylococcus aureus ja e.coli bakteerit 5-log vähenemällä elintarvike pinnoilla. Lapuck laboratorion tulos osoittaa 3-log vähenemän 30 sekunnissa. Dokumentti, joka kertoo tuloksista löytyy täältä.  
  Yhteenvetoraportti antimikrobisista tutkimuksista täällä.
   
 14. Aktiivivesi ja biosidit?
  Sama aine voi olla biosidi ja ei-biosidi. Biosideja EU valvoo REACH-asetuksella ja Suomessa valvontaa hoitaa TUKES. Tukes määrittelee biosidin: "Biosidivalmiste tuhoaa tai tekee haitattomaksi kemiallisesti eliöitä, jotka ovat haitallisia ihmisille tai eläimille. Myös biosidilla käsitelty esine, jonka ensisijaisena tarkoituksena on toimia biosidina, on biosidivalmiste."
  Sama aine voi siis olla biosidi tai olla ei-biosidi, riippuen mm. käytöstä. Esimerkiksi auton lasinpesuaine ei ole biosidi lasinpesussa, mutta on biosidi, jos tarkoituksena on desinfioida pintoja.

  Pitkävaikutteisia biosideja ja lyhytvaikutteisia biosideja.
  Pitkävaikutteisia biosideja on yleensä aina pakkauksissa myytävissä puhdistusaineissa estämässä aineen pilaantumista. Niiden haittana on, että esimerkiksi puhdistusainejäämässä pinnoilla, ne pysyvät tehokkaina ja muuttumattomina jopa kuukausia, jolloin ne vaikuttavat mikrobien mahdollisuuksiin elää pinnalla ja ko. aineessa. Jotkut kestävät ja saavat enemmän elintilaa ja samalla "harjaantuvat" elämään kyseisessä aineessa.   

  Lyhytvaikutteisia biosideja ovat useat luonnolliset aineet, kuten esimerkiksi otsonia voidaan käyttää biosidina.  Lyhytvaikutteinen biosidi tekee tehtävänsä ja poistuu. Se ei jää vaikuttamaan mikrobitasapainoon tai harjaannuta resistenssiä.

  Aktiivivesi ei ole biosidi! Aktiivivesi ei ole desinfiointiaine vaan sanitoiva puhdistusvesi. Aktiivivedellä on kuitenkin matala-asteinen desinfioiva ominaisuus, mutta niin on myös hyväkuntoisella puhtaalla mikrokuitupyyhkeelläkin.

  Aktiiviveden valmistamisessa puhdistettuun veteen lisätään otsonoinnin avulla reaktiivista happea. Aktiiviveden tekniikka ja liuosyhdiste on patentoitu. Otsoni purkautuu veteen täysin luonnollisesti ja nopeasti. Tässä tapauksessa purkautuminen ja liukeneminen tapahtuu puhdasveteen ja muodostaa puhdasveteen vapaata reagoivaa happea, luonnollista ja turvallista.

  Mikäli happilisäys tehdään puhdistamattomaan vesijohtoveteen, reagoi happi vedessä olevien mm. metallien kanssa nopeasti ja menettää reaktiivisuutensa alle 30 minuutissa. Tersano SAO™-Aktiivivedessä reaktiivisuus säilyy pitkään hitaasti laskien. Se, että tuoreesta Aktiivivedestä voidaan mitata otsonimolekyylejä vähäinen määrä (0,5-1,5 ppm eli miljoonasosaa), ei tee biosidia. Myöhemmin siinä ei ole niitä ollenkaan, eikä niitä myöskään vapaudu kaasuna.
   
 15. On yleisesti tunnettua, että suuri otsonikaasupitoisuus voi olla vaarallista.
  Kuinka tiedän, että SAO™-Aktiivivesi on turvallista?

  14.6.1997 Energy Prower Research Instituten tutkijapaneeli  julisti otsonoidun veden GRAS-luokitukseen, tarkoittaen, että se on tiedeyhteisön ilmoituksen mukaan yleisesti käsitetty turvalliseksi.
  26.6.2001 USA:n Elintarvike- ja lääkevirasto FDA päätti, että otsonoitu vesi on turvallinen käytettäväksi lihan ja siipikarjan prosessoinnin ja varastoin nin antimikrobisena tehoaineena. Vähän sen jälkeen USDA päätöksellään CFR 173.368 julisti, että otsonoiutua vettä voidaan turvallisesti käyttää elintarvikkeiden käsittelyssä, varastoinnissa ja prosesseissa. EVIRAn mukaan luomu säilyy luomuna.
  Huhtikuussa 2014 Tersanon SAO™-Aktiiviveden koostumus analysoitiin tieteellisesti ja todettiin turvalliseksi ihmisille, eläimille ja ympäristölle, saaden korkeimman käyttöturvallisuusluokituksen 0-0-0-A. Todistus täällä.
  Joulukuussa 2014 Tersano SAO™-Aktiiviveden koostumus tutkittiin Dell Tech Laboratories-laitoksessa turvallisuusasiakirjaa varten ja todettiin turvalliseksi käytettäväksi ihmisten ja eläinten läheisyydessä, saaden käyttöturvaluokituksen 0-0-0-A. Dokumentti täällä. 
  Kaikki otsonia koskevat varoitukset koskevat ainoastaan otsonia kaasuna ja hengitettynä, ei veteen liuennutta otsonia.  Kaikkien hallintoviranomaisten päätökset ovat löydettävissä näiden kotisivuilta. 
   
 16. Laite käsittelee vettä. Kuinka tiedän, että se on sähköturvallinen?
  Lotus-PRO-Aktiivivesilaitteen on sertifioinut EU:n markkinoille TÜV. Tersano pyysi TÜV- American osastoa hyväksyttämnään laitteiston UL, CSA ja muiden globaalien sähköturvallisuusstandardien mukaisesti. UL-standardoinnin aikana TÜV myös testasi OSHAn standardien mukaisesti varmistaen, että otsonikaasua ei vapaudu. Laitteen CE-merkintä on tyyppikilvessä laitteen pohjassa.
   
 17. Miten tarkastan liuoksen tehokkuuden?
  SAO™-Aktiiviveden puhdistustehon ovat varmistaneet riippumattomat luotettavat laboratoriot Green Seal-standardien GS37 ja GS53 mukaisesti. Veden ORP-hapetus-pelkistysarvon voi mitata erikseen myynnissä olevalla testerillä tai testiliuskoilla. WHO:n ilmoituksen mukaan ORP-arvosta 650 mV, vesi on sanitoivaa.
   
 18. Mitä on PROscrub? Missä käytän sitä?
  PROscrub on Tersanon kehittämä syväpuhdistaja ja rasvanpoistaja, joka on kehitetty nopeasti poistamaan kemikaalijäämät, vaikeamman lian ja rasvan. Se on erinomainen tuote täydentämään päivittäistä SAO-Aktiivivedellä tehtävää ylläpitosiivousta.
   
 19. Mitä tuotteita SAO-Aktiivivesi tai PROscrub eivät korvaa?
  SAO-Aktiivivesi korvaa desinfioivat puhdistusaineet ja ilmanraikastimet kuten myös neutraalit-, teräs-, matonpuhdistus-, yleispuhdistus- ja lasinpuhdistusaineet. Se ei korvaa sairaala-tason desinfiointiaineita. 
   
 20. Minkälaiseen vesijohtoon Aktiivivesilaite kytketään?
  Ainoastaan juomakelpoiseen kylmävesiliitäntään.
   
 21. Mitä jos laitteesta ei tule vettä?
  Ensiksi tarkasta: 
  - tarkasta, että vesihana on auki.
  - tarkasta, että sähkö on päällä.
  - tarkasta, että mustan suodatinpatruunan letkut ovat kunnolla asennettu ja lukittuina oikeaan asentoon
  - tarkasta, että suodattimen ja laitteen välisen valkoisen takaiskuventtiilin sihti on puhdas.
   
 22. Pitääkö vesihana sulkea aina jokaisen käytön jälkeen?
  KYLLÄ, valmistaja suosittelee, että kylmävesihana on suljettuna aina kun laite on OFF-asennossa.
   
 23. Mitä voi tapahtua, jos (keltainen kahva) Aktiivivesiletku on taitettu tai veden virtaus estetty?
  Älä estä veden virtausta, äläkä liitä siihen mitään jatkoa tai suutinta. Se voi vahingoittaa laitetta, eikä takuu korvaa vahinkoa.
   
 24. REPLACE STABILATOR - oranssi valo vilkkuu?
  Valo alkaa vilkkua noin 200 litraa ennen loppumista. Varmista, että hyllyllä on vaihtopatruuna. Tilaa uusi!
  Käyttämättömällä patruunalla ei ole parasta ennen päiväystä, vaan se säilyy tehoaan menettämättä.
   
 25. REPLACE STABILATOR - oranssi valo palaa, laitteessa merkkiääni, eikä vettä tule?
  Sekä musta suodatin että sininen patruuna pitää vaihtaa. Suodatinpakkauksessa on "sarjakuva"-ohje, noudata sitä. Varmista, että sininen patruuna lukittuu paikalleen ja letkut tulevat oikein kiinni.
   
 26. Vaihdoin mustan suodattimen ja sinisen patruunan, eikä laite toimi?
  Varmista, että sinisen patruunan ja mustan suodattimen sarjanumerot ovat samat. Paina sininen patruuna laitteen sisälle niin, että kuuluu pieni naksahdus-lukitus-ääni. 
   
 27. En löytänyt vastausta kysymykseeni, mitä teen?
  Voit aina kysyä edustajaltasi! Voit myös lähettää kysymyksesi sähköpostilla tai Facebookin kautta